FYZIO BESKYD Dětská rehabilitace a fyzioterapie

Fyzio Beskyd je špičková fyzioterapeutická ambulance ve Frýdku-Místku. Odborný personál zabezpečují vysoce kvalifikovaní fyzioterapeuti Mgr. Veronika Kristková a Mgr. Tomáš Zemánek. Díky našim zkušenostem získaným na řadě kurzů a na předchozích pracovištích jsme schopni zajistit odbornou péči pro široké spektrum pacientů. Pracujeme s nedonošenými dětmi, s dětmi s centrální koordinační poruchou, dětskou mozkovou obrnou, posturálními dysfunkcemi, respiračními onemocněními, s pacienty po úrazech, operacích, cévních mozkových příhodách atd. Pro naše klienty nabízíme terapii klasickou ambulantní formou, v domácím prostředí klienta nebo formou dlouhodobých pobytů s intenzivní terapií. Aplikujeme formy fyzikální terapie – elektroléčbu, terapeutický ultrazvuk, kombinovanou elektroléčbu a magnetoterapii. Kromě pohybové a fyzikální terapie zajišťujeme konzultace a odborné poradenství v oblasti ergonomie a při výběru prostředků pro vertikalizaci a lokomoci. Spolupracujeme s dodavateli ortopedických a kompenzačních pomůcek a vozíků a na vaši žádost zprostředkujeme možnost vyzkoušení jejich produktů.

Zařízení není smluvním partnerem žádné ze zdravotních pojišťoven ČR

Cena měsíční terapie - 3x týdně 1 hodina - 10 200,- Kč ( 500,- Kč terapie + 350,- Kč dojezdový tarif )
Cena roční terapie - 3x týdně 1 hodina - 132 600,-Kč (500,- Kč terapie + 350,- Kč dojezdový tarif )

Dominiček vyžaduje vzhledem ke svému zdravotnímu stavu stálou rehabilitačně ošetřovatelskou péči, která by měla probíhat nejlépe v domácím prostředí klienta i pro jeho oslabenou imunitu a výrazně oslabenou mobilitu.

POMOHLI NÁM :

 
 
 
 

 

 
 

domisek.cz


Vsevjednom.cz