Vzhledem k tomu, že se Dominiček v poslední době velmi zlepšuje, doporučil nám ošetřující lékař pobyt v rehabilitačním zařízení. Nejprve nám doporučil Adeli v Piešťanech. V tomto rehabilitačním zařízení mají pacienti prokazatelné pokroky. Po přehodnocení nám však nakonec ošetřující lékař doporučil pobyt i v jednom z tuzemských rehabilitačních center. Jedná se o rehabilitační centrum Klimkovice a také o centrum Hájek. Pevně věřím, že by pobyt v jednom ze zmíněných center, Dominičkovi velmi prospěl. Po dobu pobytu by Domísek podstupoval několikahodinové intenzivní rehabilitační cvičení a další léčebné procedury, které jsou si ve všech 3 zařízeních velmi podobné bohužel nehradí žádná z českých pojišťoven. Aby byly tyto intenzivní rehabilitace účinné a dosažené pokroky trvalé a udržitelné, musí se vícekrát za rok opakovat, jak dokazují studie a zprávy dětských neurologů a terapeutů. Ve všech 3 rehabilitačních centrech by Dominiček mohl absolvovat rehabilitace v tzv. "kosmickém" oblečku (Thera Suit). Proto musíme sami hledat právě Vás, sponzory, kterým není lhostejný život druhých, těch, kteří neměli takové štěstí jako jiní zdraví lidé a musí za to, co je pro nás úplně běžná věc ( chůze,řeč atd.) bojovat každý den a hlavně v tomto boji vytrvat.
Je pro nás moc důležité, aby Dominiček i přes svůj hendikep měl krásný a plnohodnotný život. Proto neztrácíme naději a sílu s Dominičkovou nemocí bojovat.

POMOHLI NÁM :

 
 
 
 

 

 
 

domisek.cz


Vsevjednom.cz